logo
przejdź do facebooka

frd@frd.org.pl

tel: + 48 22 881 15 80

Zespół

Fundacja Rozwoju Dzieci. Inspirujemy. Edukujemy. Wspieramy. Od początku.

   Jesteśmy grupą pedagogów, psychologów i społeczników, od kilku lat działamy na rzecz edukacji małych dzieci.


   Dobrze znamy najnowsze badania, które pokazują, że większość możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się do 4 roku życia. Umiejętności, jakie małe dzieci wynoszą z przedszkola pomagają im w szkole, a później pozwalają zobyć wykształcenie i lepiej radzić sobie w dorosłym życiu.

Teresa Ogrodzińska

Wiceprezeska zarządu

Teresa Ogrodzińska

Magister filologii polskiej.
Prezeska zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.

Współzałożycielka Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, gdzie przez 12 lat była dyrektorką programową. Specjalizuje się w tworzeniu programów edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych (zwłaszcza wiejskich) umożliwiających im aktywizację środowiska i wprowadzanie zmian społecznych m.in. w zakresie podnoszenia jakości edukacji oraz tworzenia usług dla małych dzieci.

Jest autorką i redaktorką publikacji oraz opracowań dotyczących wczesnej edukacji. Od lipca 2011 roku należy do Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka.
Została laureatką Społecznego Nobla Ashoki w dziedzinie edukacji. frd.org.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/_1660 . Prywatnie babcia 10. letniego Krzysia i prawie 8. letniej Mai. Kontakt: togrodzinska(at)frd.org.pl

Dominik Kmita

Członek zarządu

Dominik Kmita

Urodził się w Warszawie i kiedyś powiedział, że nigdy się z tego miasta nie wyprowadzi – na razie mu się to udaje. Bardzo lubi swoje miasto.

Z wykształcenia jest pedagogiem społecznym oraz nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Z Fundacją Komeńskiego jest związany z przerwami dłuższymi i krótszymi od momentu jej powstania. Najpierw jako wolontariusz. Obecnie jest członkiem zarządu, stałym współpracownikiem i trenerem fundacji.

W Fundacji koordynuje projekty związane z uruchamianiem i funkcjonowaniem Grup Zabawowych, wprowadzaniem nowych programów, wzbogacających warsztat pracy nauczyciela np. poświęconych zdrowiu. Jako trener spotyka się z nauczycielami i rodzicami podczas prowadzonych przez siebie warsztatów.

Kontakt: dkmita(at)frd.org.pl
tel. 22 881 15 80

FreshMail.pl