logo
przejdź do facebooka

frd@frd.org.pl

tel: + 48 22 881 15 80

Fundacja Rozwoju Dzieci

Inspirujemy. Edukujemy. Wspieramy. Od początku.

Fundacja Rozwoju Dzieci powstała w 2003 roku, by stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki już na wczesnym etapie rozwoju i edukacji.

Naszym celem jest wyrównywanie szans dzieci, by stały się światłymi ludźmi.

Proponujemy rozwiązania systemowe i prawne, mamy sprawdzoną ofertę różnorodnych form pracy z dziećmi.

Prowadzimy projekty na dużą skalę, bo wiemy, że inwestycja w dzieci to lepsza przyszłość nas wszystkich.

MISJA

Fundacja Rozwoju Dzieci inspiruje dorosłych do tworzenia warunków, w których każde dziecko może rozwijać, odkrywać i wykorzystywać własny potencjał. Włączamy w działania rodziców, osoby pracujące z dziećmi, samorządy i administrację państwową. Kładziemy nacisk na jakość, wymierne efekty i skalę, bo tylko duże liczby mogą zmieniać świat.

Zespół

Jesteśmy grupą pedagogów, psychologów i społeczników, od kilku lat działamy na rzecz edukacji małych dzieci. Dobrze znamy najnowsze badania, które pokazują, że większość możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się do 4 roku życia. Umiejętności, jakie małe dzieci wynoszą z przedszkola pomagają im w szkole, a później pozwalają zdobyć wykształcenie i lepiej radzić sobie w dorosłym życiu.
Poznaj nasz zespół
11000

Uczestniczki i uczestnicy szkoleń

300

Liczba gmin, z którymi współpracujemy

58

Liczba naszych programow

Zasięg

Działamy w całej Polsce - na gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich.

Po lewej mapa naszych działań, a na niej m.in.

- niebieskie punkty- działania dla małych dzieci w bibliotekach

- czerwone punkty- działania dotyczące przedsiębiorczości dzieci

- żółte punkty- niektóre Grupy Zabawowe

Zobacz mapę w google maps

Patron

Jan Amos Komeński (1592-1670)

Jeden z największych myślicieli pedagogicznych w historii, całe życie, poświęcił praktycznej działalności wychowawczej, układaniu podręczników szkolnych i teoretycznemu opracowywaniu zagadnień pedagogicznych, a szczególnie dydaktycznych. Jako motto wybraliśmy cytat z jednego z jego dzieł "Bo jakie początki, takie będzie wszystko". Więcej o idei przyświecającej naszemu patronowi w filmiku przygotowanym przez telewizję czeską, opracowanym przez "Comenius Team" z 14 Gimnazjum w Peristeri  

Obejrzyj film

Sponsorzy

Wspierają nas:

Filary naszej działalności

Informacje

FreshMail.pl