Celem naszych szkoleń jest podnoszenie jakości pracy osób dorosłych zajmujących się dziećmi. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń rozwijających umiejętności miękkich wychowawców, nauczycieli i rodziców.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

  • opiekunów/wychowawców dzieci do lat 3
  • nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
  • rodziców
  • dyrektorów szkół i przedszkoli
  • przedstawicieli gminnych władz oświatowych
  • personel administracyjny i pomocniczy przedszkoli
  • pracowników klubów, świetlic i bibliotek
  • wszystkich zainteresowanych wspomaganiem rozwoju małych dzieci

Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez…. pod numerem…..

Prowadzimy Instytut Komeńskiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, wpisany do…..

Kontakt:

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego: szkolenia@frd.org.pl

Szkolenia dla opiekunów dzieci do lat 3

W ofercie znajduje się 17 szkoleń dedykowanych dla opiekunów dzieci do lat 3

Szkolenia dla kadry przedszkola

W ofercie znajduje się 17 szkoleń dedykowanych dla kadry przedszkola

Szkolenia dla kadry szkół

W ofercie znajduje się 17 szkoleń dedykowanych dla kadry szkół

Szkolenia dla rodziców

W ofercie znajdują się szkolenia dedykowane dla rodziców