KRS: 0000166381
Nr konta: 64 1560 0013 2000 1701 4195 3100

Zakładamy SPYNKI: Program wsparcia dzieci uchodźczych z Ukrainy

Zakładamy SPYNKI: Program wsparcia dzieci uchodźczych z Ukrainy

Program ma pomóc matkom i dzieciom w zaadaptowaniu się do nowych warunków oraz przygotowanie dzieci do włączenia w system edukacyjny.