logo
przejdź do facebooka

frd@frd.org.pl

tel: + 48 22 881 15 80

„Razem dla dzieci” – podsumowanie

01 Wrz 2017

Z końcem sierpnia zakończyliśmy trwający od maja 2016 roku projekt „Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci”. Naszym celem było wzmocnienie organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych działających na rzecz małych dzieci i ich rodzin.

W ramach projektu:

– Wyposażyliśmy 24 osoby w umiejętności miękkie w zakresie rozwiązywania konfliktów.

– Organizacje przeprowadziły 8 lokalnych partycypacyjnych diagnoz potrzeb rodzin z małymi dziećmi przy udziale 60 przedstawicieli i przedstawicielek społeczności (rodzice, liderzy), władz samorządowych i instytucji lokalnych (przedszkoli, szkół, bibliotek).

– 100 przedstawicieli i przedstawicielek społeczności i władz lokalnych uczestniczyło w spotkaniach prezentujących raporty z diagnozy.

– Wyposażyliśmy 29 osób w umiejętności w zakresie pracy z małymi z dziećmi (szkolenie z Grup Zabawowych i metody projektów badawczych).

– 271 dzieci i 93 rodziców uczestniczyło w innowacyjnych zajęciach rozwojowych.

Dzięki udziałowi w projekcie organizacje wzmocniły swoje zasoby, poszerzyły ofertę oraz wyszły do społeczności lokalnej.

Wkrótce opublikujemy broszurę online podsumowującą działania w projekcie.

Więcej o projekcie dowiecie się z tej strony.

FreshMail.pl