logo
przejdź do facebooka

frd@frd.org.pl

tel: + 48 22 881 15 80

PROGRAM: MAŁY KOLBERG

26 Wrz 2016

Co dał Pani projekt Mały Kolberg?

Po prostu wyszłam z domu do dzieci, poczułam się potrzebna, mam nowe doświadczenia opowiedziałam o swoim dzieciństwie i dawnych czasach. Jestem najbardziej szczęśliwa, że dzieci słuchają mnie z zainteresowaniem i czekają na kolejne spotkanie, a ja czuję się spełniona opowiadając te historie, może choć trochę zostanie dzieciom w głowie i wrócą do domu by zapytać się o to swoich dziadów i babć.

Danuta Buryła, seniorka z Koła gospodyń Wiejskich, prowadzi „Opowieści Babci Bajarki” przy Bibliotece w Moniatyczach (więcej: http://www.akademiakolberga.pl/project/maly-kolberg-dobre-praktyki)

Program Mały Kolberg jest propozycją rozwijania już u najmłodszych dzieci świadomości lokalnej tradycji muzycznej, zwyczajów, obyczajów, legend, melodii, zabaw. Działania kierujemy do osób pracujących z małymi dziećmi w bibliotekach, domach kultury, szkołach, przedszkolach, świetlicach i innych miejscach. Celem jest przygotowanie animatorów i animatorek pracujących z dziećmi w wieku 3-10 lat (nauczyciele i nauczycielki, świetliczanki, bibliotekarki,/rze instruktorki i instruktorzy)  do tworzenia  lokalnych projektów, które pozwolą dzieciom poznać tradycję i zwyczaje swojego otoczenia, zachwycać się nimi i znaleźć w nich inspirację dla własnych pomysłów i działań.

Dlaczego powstał Mały Kolberg?

Mały Kolberg powstał po to, by kształcić postawę uważności na korzenie, tradycję, przekazy dziadków i babć już u najmłodszych dzieci. W podstawach programowych i wymaganiach dotyczących kształcenia ogólnego wskazuje się, że uczeń określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, oraz poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym tego środowiska. Ze względu na brak kwalifikacji i kompetencji pedagogów, którzy nie mają możliwości kształcenia się w tym zakresie, założenia edukacji regionalnej pozostają często jedynie na poziomie deklaracji. Nie pojawiają  się w praktyce edukacyjnej i wychowawczej lub realizowane są w minimalnym stopniu, najczęściej poprzez zapraszanie do placówek oświatowych firm zajmujących się tzw. audycjami, które nierzadko w sposób pozostawiający wiele do życzenia prezentują najmłodszym wybrane elementy folkloru. Nauczyciele deklarują chęć dokształcania się w tym zakresie. Podkreślają przy tym, że brakuje możliwości zdobycia kompetencji dotyczących dziedzictwa kulturowego. Stąd silna potrzeba wypełnienia tej luki w szeroko rozumianej oświacie.

 Partnerzy

Projekt realizujemy we współpracy z siecią artystów z Forum Muzyki Tradycyjnej  www.muzykatradycyjna.pl oraz Pracownią Muzyki Tradycyjnej przy Instytucie Muzyki i Tańca www.imit.org.pl 

Kolejne etapy Małego Kolberga

Etap 1

Warsztaty wprowadzające do projektu dla animatorów i animatorek w społecznościach lokalnych przygotowujących do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca oraz inspirujących do poszukiwań własnych źródeł i sposobów pracy oraz do zabawy z dziećmi na materiale tradycyjnym.

Dostarczamy animatorkom/om niezbędnych materiałów dotyczących metodyki pracy z małymi dziećmi, jak również wiedzy o folklorze dziecięcym regionu, nagrania muzyczne. Podczas spotkania nagrywamy też filmy instruktażowe, z których uczestnicy/czki mogą korzystać po spotkaniach.

Podczas warsztatów wprowadzających zespół muzyczny prowadzi zajęcia modelowe z grupą dzieci z okolicznych placówek, świetlic itd. które następnie omawiane są na szkoleniu- uczestnicy/czki są obserwatorami zajęć.

Etap 2

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy/czki prowadzą zajęcia dla dzieci – wykorzystując swoje lokalne tradycje i włączając w nie osoby starsze. Pomiędzy warsztatami uczestnicy mogli skorzystać z konsultacji on-line oraz wizyt muzyka i eksperta w placówkach, gdzie prowadzone są zajęcia dla dzieci – wspieramy i monitorujemy w ten sposób pracę animatorek i animatorów.

Etap 3

Po kilku miesiącach zapraszamy tę samą grupę na warsztaty doskonalące, podczas których wzmacniamy umiejętności z warsztatów wprowadzających i prowadzimy superwizję dotychczasowych działań.

 

Wypowiedzi uczestniczek warsztatów

Instruktorka GOK z Olszyny:

Obserwując obecne życie z przykrością trzeba stwierdzić, że przywiązujemy do tradycji coraz mniej uwagi. Mieszkając na wsi widzę, jak z roku na rok słabnie zaangażowanie i chęć nawiązywania do kultury ludowej. Jednocześnie jestem przekonana, że pozytywna postawa nas – dorosłych na rzecz działań przekazujących wiedzę o tradycjach właśnie dzieciom zaowocuje traktowaniem tradycji jako czegoś powszedniego, bez oporów, zahamowań, z poszanowaniem. Ważny jest również sposób przekazywania, integrowanie dzieci w grupie – dla mnie to pierwszy i najważniejszy punkt, od tego zależy cały dalszy plan działania. Pracując z dziećmi zauważam ogromną potrzebę właśnie odpowiedniej integracji , poczucia zasad, poczucia bezpieczeństwa w grupie. Ważne też jest „żywe” uczestnictwo dzieci w działaniach np. wtedy , gdy mogą doświadczyć instrumentu muzycznego. Takie doświadczenia wpisują się w pamięć na całe życie.

Muzealniczka z Muzeum w Łowiczu:

Dlaczego Mały Kolberg jest potrzebny? Ponieważ uświadamia ludziom pracującym z dziećmi, że nie muszą daleko szukać inspiracji dla swoich działań. Wystarczy się rozejrzeć i wykorzystać to, co już mamy (i to od pokoleń). Dla mnie największym odkryciem było właśnie to, że przecież wszystko, czego potrzebuję, mam w zasięgu ręki. A i dla dzieci tematy te są wciąż interesujące, bo też bardzo praktyczne – wszystkie poznane na zajęciach zabawy są przecież gotowym materiałem do wykorzystania na własnym podwórku.

 

Do tej pory zrealizowaliśmy:

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją:

„NIEZBĘDNIK MAŁEGO KOLBERGA. Żywa tradycja inspiracją do pracy z małymi dziećmi” jest bardzo obszernym materiałem, zawierającym m.in.: informacje dlaczego praca z małymi dziećmi i tradycją jest ważna; materiały do planowania zajęć czyli materiały metodyczne dotyczące wiedzy z psychologii rozwojowej dzieci; materiały z poszczególnych regionów dotyczące zabaw, melodii, piosenek, wyliczanek, przygotowane przez artystów i artystki; przykładowe scenariusze zajęć uczestników Małego Kolberga.

 

Kontakt

Katarzyna Paterek

mail: kpaterek[at]frd.org.pl

FreshMail.pl