logo
przejdź do facebooka

frd@frd.org.pl

tel: + 48 22 881 15 80

INNOWACYJNOŚĆ WCZESNODZIECIĘCEJ OPIEKI I EDUKACJI

Korzystając z międzynarodowych doświadczeń tworzymy nowe rozwiązania i metody, które pomagają dzieciom rozwijać kompetencje społeczne, ciekawość świata, pewność siebie.

Więcej informacji wkrótce.

FreshMail.pl